Mikrosita

Mikrosito typ Microshear

Drobne elementy do odseparowania - tylko Microshear! Microshear stanowi zwarty, całkowicie obudowany system filtrująco zagęszczający, który pozwala na nadzwyczaj dokładne i efektywne filtrowanie (pomiędzy 15 a 250 mikronów)...

sprawdź »

Sito bębnowe zewnętrzne NSA/NSA-Plus

Szczelinowe sito/krata bębnowa z napływem zewnętrznym. Nogcostrainer NSA to samooczyszczające się sito bębnowe z napływem zewnętrznym, zaprojektowane na przepustowości do 9,000 m3/h...

sprawdź »

Sito bębnowe wewnętrzne HRS

Sito bębnowe z napływem wewnętrznym. Niezawodne w przemyśle spożywczym i przetwórczym! System kraty/sita bębnowego z naplywem wewnętrznym od ponad 15 lat znajduje szerokie zastosowanie zarówno w instalacjach przemysłowych jak i oczyszczalniach ścieków...

sprawdź »

Sito łukowe typu HS

Najwyższej jakości sito statyczne z nowatorskim układem podczyszczenia wodą. Niezawodny, statyczny system separowania części stałych, bez funkcji samooczyszczania strefy sita jest odpowiedni dla różnych zastosowań w przemyśle i lokalnym oczyszczaniu ścieków oraz uzdatnianiu wody...

sprawdź »