Sito łukowe typu HS

Sito statyczne NOGGERATH® HS

Sito statyczne NOGGERATH® HS firmy Bilfinger Water Technologies to statyczny system separujący, który wielokrotnie dowiódł swojej wartości w różnorodnych zastosowaniach związanych z oczyszczaniem ścieków komunalnych i przemysłowych. Mieszanina substancji stałych i płynów wpływa do skrzyni wlewnej. Skrzynia wlewna działa jako bufor, redukując do minimum turbulencje wpływającej mieszaniny substancji stałych i płynów, dzięki czemu substancje stałe są równomiernie rozmieszczone w całej objętości płynu.


Mieszanina dociera do panelu sita przez próg przelewowy, gdzie jest równomiernie rozprowadzona po całej szerokości panelu sita przez płytę prowadzącą. Woda ścieka do komory wylotowej i zostaje odprowadzona przez złącze wylotowe. Substancje stałe zbierają się na górnej powierzchni panelu sita i są powoli transportowane do punktu zbiorczego substancji stałych przez cząstki, które zostały już oddzielone.

 

Realizacja
Realizacja
Schemat