Sito spiralne w zbiorniku NOGGERATH NSI-B

Sito spiralne w zbiorniku NOGGERATH® NSI-B 

Sito spiralne NOGGERATH® NSI-B (sito zainstalowane w zbiorniku stalowym) jest zaliczane do najlepszych maszyn tego rodzaju na świecie. Woda wpływa do kosza sita, otwartego od strony wlotu. Sito zatrzymuje zanieczyszczenia o średnicy większej od średnicy otworów. Na powierzchni sita powstaje w ten sposób warstwa skratek, która utrudnia przepływ wody i powoduje podwyższenie poziomu wody napływającej.


Urządzenie do pomiaru poziomu wody, zainstalowane na sicie spiralnym po stronie wody napływającej, monitoruje poziom wody. Po osiągnięciu lub przekroczeniu zadanego poziomu następuje automatyczne uruchomienie napędu sita spiralnego. Skratki odłożone w koszu sita są następnie transportowane przez spiralę do strefy prasowania i odwadniania. Obrotowy zgarniacz w obszarze wyładunku gwarantuje automatyczny wyładunek odwodnionych skratek.

Podczas procedury wyładunku powierzchnia kosza sita jest czyszczona spiralną szczotką zamontowaną na spirali. W wyniku procesu czyszczenia i wyładunku poziom wody napływającej do kosza sita opada. Kiedy ten poziom osiągnie zadaną wartość lub spadnie poniżej niej, napęd spiralny automatycznie się wyłącza.

 

Realizacja
Realizacja
Realizacja
Schemat