Sito spiralne Johnson Minyscreen

 JOHNSON SCREENS® Inclined Shafted MINYSCREEN


Ukośne sito wałowe JOHNSON SCREENS® MINYSCREEN to prawdopodobnie najmniejsze i najtańsze sito śrubowe dostępne obecnie na rynku. Jest to zintegrowane urządzenie składające się z części cedzącej, spirali i jednostki prasującej. Podczas pracy zanieczyszczenia stałe ze strumienia wpływającego stopniowo odkładają się na części cedzącej urządzenia.


Gdy woda napływająca podniesie się do ustalonego poziomu, następuje uruchomienie spirali, która transportuje skratki do strefy prasowania; szczotki zainstalowane na skraju dolnej części spirali czyszczą część cedzącą sita. Odłowione zanieczyszczenia są zgniatane i odwadniane. Redukcja objętości, zależna od rodzaju skratek, wynosi około 40 procent względem suchych zanieczyszczeń. Następnie skratki są zrzucane do kontenera.


Urządzenie, dostarczane samodzielnie lub w kompletnym pakiecie ze zbiornikami polipropylenowymi, stanowi wyjątkowo opłacalne rozwiązanie o różnorodnych zastosowaniach związanych z oczyszczaniem wody. Produkt jest najczęściej stosowany w małych oczyszczalniach ścieków, do ścieków przemysłowych, do przetwarzania i oczyszczania płynów, oczyszczania szlamu i mętnych cieczy, a także w placówkach komercyjnych, m.in. w restauracjach, barach szybkiej obsługi, pralniach, myjniach samochodowych itp.