Prasy do skratek Noggerath spr

Prasa NOGGERATH® SPR


Prasa NOGGERATH® SPR, której główny element stanowi bezwałowa spirala, doskonale sprawdza się w transporcie, odwadnianiu i prasowaniu materiałów – a przy tym jest odporna na zapychanie. Prasa jest dostosowywana do wymogów danej lokalizacji.


Prasa NOGGERATH® SPR składa się z przenośnika spiralnego prowadzącego do strefy prasowania i odwadniania. Materiał stały jest podawany przez lej samowyładowczy do koryta w kształcie litery U, skąd jest zabierany przez spiralę przenośnika i transportowany dalej. Spirala prowadzi do cylindra z drutu klinowego o szczelinach 1 mm / 1000 µm, który pełni funkcję sita odwadniającego.


Z odpadów stałych, opartych na sprężynowej klapie zwrotnej zamontowanej na wylocie, jest formowany czop cierny, przy jednoczesnym sprasowaniu i odwodnieniu masy.
 

 

Realizacja
Realizacja
Schemat