Prasopłuczka skratek Johnson MDX

Prasopłuczka skratek JOHNSON SCREENS® MDX


Prasopłuczka skratek JOHNSON SCREENS® MDX to proste i wygodne urządzenie do zmniejszania objętości i dokładnego płukania odpadów lub skratek, które były wcześniej poddane innym procesom. Urządzenie to znajduje liczne zastosowania w przemyśle i handlu, m.in. w papierniach, rzeźniach, zakładach produkcji żywności, rafineriach itp., zarówno do odzysku jak i usuwania odpadów, oraz w procesie przepływu odpadów w celu redukcji rozmiarów odłowionych zanieczyszczeń stałych odseparowanych od materii organicznej.


Prasopłuczka skratek JOHNSON SCREENS® MDX składa się w części wewnętrznej z przenośnika śrubowego wyposażonego w spiralę z wałem oraz z pokrywy z wizjerem. Skratki są wprowadzane przez lej samowyładowczy, przez który docierają do sekcji prasującej i odwadniającej, a skąd są następnie zrzucane do kontenera.


Urządzenie umożliwia zmniejszenie objętości skratek o 60-70 procent oraz ich odwodnienie na poziomie 40 procent. Płyn wyciekający ze skratek wraca do wlotu jednostki prasującej, skąd jest wlewany do rury wylotowej bądź jest przeznaczony do dalszego przetwarzania. System płuczący, dostarczany na zamówienie, umożliwia płukanie skratek w strefie transportu w 3 różnych fazach. Ustawienie rampy do płukania gwarantuje dokładne rozpuszczenie materii organicznej przy zmniejszeniu jej ilości o mniej niż 5 procent.