Prasa lub prasopłuczka skratek Noggerath NP/NW

Prasy i prasopłuczki skratek NOGGERATH® NP i NW


Prasy NOGGERATH® NP i prasopłuczki skratek NOGGERATH® NW można integrować we wszechstronny i elastyczny sposób, także w istniejących już oczyszczalniach. Zastosowana w nich technologia jest nieustannie ulepszana od czasu wprowadzenia na rynek pierwszej płuczki skratek NOGGERATH®. Dzięki dużej ilości maszyn znajdujących się obecnie w użyciu, firma Bilfinger Water Technologies zdobyła obszerną wiedzę i doświadczenie dotyczące zastosowania ich zarówno w instalacjach komunalnych jak i przemysłowych.


Materiał, podawany przez sekcję doprowadzającą, jest zabierany przez przenośnik śrubowy i transportowany w kierunku sekcji płuczącej i prasującej. Posiadające szczeliny dno sekcji przenośnika umożliwia statyczne odwodnienie materiału. W sekcji płuczącej następuje wymycie fekaliów, a w sekcji prasującej zmniejszenie objętości materiału, jego dalsze odwodnienie i przepchnięcie przez rurę cierną.
 

 

Realizacja
Realizacja
Realizacja
Realizacja
Realizacja
Schemat