Krata bębnowa Noggerath NTS

Krata bębnowa obrotowa NOGGERATH®  NTS


Krata bębnowa obrotowa NOGGERATH® NTS to maszyna o rewolucyjnej koncepcji napędu. W odróżnieniu od technologii tradycyjnej, gdzie krata bębnowa jest napędzana za pośrednictwem swojego przenośnika wyładowczego, w modelu NOGGERATH® NTS energia napędowa jest wzbudzana bezpośrednio przy bębnie. Ten odwrócony przepływ energii skutkuje specyficznymi korzyściami zarówno pod względem obsługi jak i konserwacji.


Bęben obrotowy, zainstalowany w kanale pod kątem 35 stopni, pozwala na odkładanie się zanieczyszczeń z boku bębna. Po osiągnięciu zadanego poziomu bęben zaczyna się obracać, co umożliwia przeniesienie skratek do góry po zewnętrznej części bębna i zrzucenie ich do przenośnika przez środek maszyny. Skratki są następnie usuwane przez spiralę i wyrzucane do strefy prasowania, gdzie są odwadniane i skąd są następnie usuwane.