Sitopiaskownik Johnson TOP

Sitopiaskownik JOHNSON SCREENS® TOP

Sitopiaskownik JOHNSON SCREENS® TOP zastępuje całą sekcję wejścia ścieków w konwencjonalnej oczyszczalni. Łączone systemy oczyszczania ścieków TOP pełnią funkcję separacji skratek i żwiru z opcją usuwania tłuszczu, oleju i smarów, a wszystko to w ramach jednego urządzenia. Szeroka gama modeli sitopiaskowników JOHNSON SCREENS® TOP oferuje liczne opcje przetwarzania skratek, z aeracją lub bez.


Ścieki są pompowane lub spływają grawitacyjnie do sekcji filtracyjnej urządzenia, gdzie ze strumienia są wyławiane większe zanieczyszczenia stałe, które są następnie płukane, prasowane i odwadniane, po czym są zrzucane do kontenera. Przefiltrowane ścieki trafiają do sekcji leja samowyładowczego, gdzie następuje m.in. osadzanie żwiru i piasku. Żwir jest transportowany do sortownika. Przez zrzuceniem do kontenera może być jeszcze przepłukany.


Produkty linii TOP są dostępne w dwóch wariantach: TOP 2 i TOP 3.


TOP 2 jest urządzeniem zintegrowanym, złożonym z dwu sekcji roboczych: 1) cedzącej i 2) separującej piasek i żwir.

Urządzenia TOP3 składają się z sekcji występujących w urządzeniach TOP 2 oraz dodatkowej sekcji roboczej do usuwania tłuszczu, oleju i smarów.


Oba warianty mogą być wyposażone w nawiewniki dla lepszego oddzielania materii organicznej przylegającej do cząstek żwiru i piasku. Ponadto model TOP 3 ułatwia usuwanie tłuszczu, oleju i smaru, zwiększając gromadzenie się tych substancji na powierzchni wody. Można je stamtąd następnie wyciągnąć i zrzucić do osobnego kontenera.