Sitopiaskownik Johnson M2

Sitopiaskownik JOHNSON SCREENS®  M2


Sitopiaskownik JOHNSON SCREENS® M2 zastępuje całą sekcję wejścia ścieków w konwencjonalnej oczyszczalni. Łączone systemy oczyszczania ścieków M2 pełnią funkcję separacji skratek i żwiru w ramach jednego urządzenia.


Ścieki są pompowane lub spływają grawitacyjnie do sekcji filtracyjnej urządzenia, gdzie ze strumienia są wyławiane większe zanieczyszczenia stałe, które są następnie płukane, prasowane i odwadniane, po czym są zrzucane do kontenera. Przefiltrowane ścieki trafiają do sekcji leja samowyładowczego, gdzie następuje m.in. osadzanie żwiru i piasku. Żwir jest transportowany przenośnikiem śrubowym. Przez zrzuceniem do kontenera może być jeszcze przepłukany.