Krata dwustopniowa Johnson Defender Duo

Krata dwustopniowa JOHNSON SCREENS® DEFENDER DUO


Krata dwustopniowa JOHNSON SCREENS® DEFENDER DUO jest produkowana z dwoma zestawami prętów, o różnym prześwicie, co pozwala na odławianie ze strumienia wpływającego grubych i drobnych zanieczyszczeń stałych. Prześwit w modelu DEFENDER DUO może wynosić od 12 do 60 mm (0,47 do 2,36 cala) przy oczyszczaniu z zanieczyszczeń grubych i od 6 do 10 mm (0,24 do 0,39 cala) przy oczyszczaniu z zanieczyszczeń drobnych.


Liczne zgrzebła poruszają się po pionowych kratach maszyny DEFENDER DUO, usuwając skratki i przenosząc je do górnej części jednostki do przetworzenia. Łopatki zgrzebeł są mocowane do prętów zgrzebeł, co ułatwia wymianę segmentu w sytuacji uszkodzenia lub zużycia jego zębów.